Nieuws

Frank Keizer neemt afscheid van ‘zijn’ Feyenoord City

Frank Keizer vertrekt bij Feyenoord City. Samen met zijn team van Operatie NL stond hij aan de wieg van de gecombineerde stadion- en gebiedsontwikkeling die later Feyenoord City ging heten. Zijn vertrek is het gevolg van een nieuwe ontwikkeluitdaging die Keizer vond op zijn geliefde Tweede Maasvlakte, waar hij eerder de containerterminal voor RWG bouwde.
Operatie NL is hiermee niet volledig uit Feyenoord City verdwenen want we zijn nog steeds actief in Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas die de gebiedsontwikkeling aanstuurt.

Lees verder »

Complexe gebiedsontwikkeling vraagt om regisserend ontwikkelaar

Complexe gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij een ontwikkelaar die de regietaak op zich neemt. Zo’n regisserend ontwikkelaar hoeft niet perse het financiële risico op zich te nemen maar coördineert de taken van commerciële partijen en betrokken overheden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op enige afstand van een gebiedsontwikkeling te staan en zich zo beperken tot een meer faciliterende rol. Maar de regierol, waarin afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële belangen, moet wel worden ingevuld. Dit is één van de uitkomsten van een afstudeeronderzoek naar het “ultieme ontwikkelen” door Maarten Lauwers in opdracht van OperatieNL.

Lees verder »

Hoe het huis kan helpen de kloof te dichten

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Dat zal ook een uitkomst van deze crisis zijn. Een belangrijk bestanddeel in de welstandsverschillen tussen mensen is het al of niet bezitten van vastgoed, meestal in de vorm van een huis. Immers op de lange termijn van de woningmarkt draagt dit bezit bij aan de vermogensvorming. Indien we een manier zouden willen vinden om de kloof te verkleinen, ligt het voor de hand om te onderzoeken of juist de woningmarkt, of anders gezegd het wonen, daaraan een bijdrage kan leveren. Want als wonen bijdraagt aan de kloof, kan het achterliggend mechanisme wellicht ook voor een tegenbeweging worden ingezet.

Lees verder »

Luchttransport over water

Operatie NL genereert oplossingen waar niemand om vraagt maar iedereen op wacht. Vanuit deze propositie hebben wij een maatschappelijke problematiek geïdentificeerd in een domein waar wij bijzondere kennis en ervaring hebben. Het betreft de containerlogistiek en specifiek de problematiek rondom lege containers.

Lees verder »
operatienl-rust-in-transport

Meer rust in vrachttransport

Beveiligde truckparkings hebben een steeds belangrijkere rol in het wegtransport en toch blijf het aanbod van beveiligde parkeercapaciteit al jarenlang sterk achter bij de toenemende vraag die onder andere ontstaat door de positie van Nederland als transportland.

Lees verder »
haalbaarheidsplan-nieuwe-feyenoord-stadion

Sterker door Sport

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Lees verder »

Kuip & Zuid

OperatieNL meldde zich begin 2015 bij de gemeente Rotterdam met de suggestie dat het – na het sneuvelen van het BAM-plan – toch maar eens gedaan moest zijn met mooie stadionontwerpen en aannemers in de hoofdrol.

Lees verder »

Fietsparkeren

Dan wil je duurzaam en dan kun je de fiets niet kwijt. Althans, kwijt voor een dagje. Want waar moet je parkeren als je de trein wil halen? Onder de grond? Kan! Amsterdam heeft er zelfs wel 6000 euro per fietsplek voor over. Capital Expenditure… daar houden wij van bij OperatieNL. Maar dan wel zo dat de oplossing net zo duurzaam is als het fietsen zelf. Een mooie puzzel voor deze tijden, waarin ‘sharing’ heel veel lucht kan bieden. Stelen of Delen?

Lees verder »
feyenoord-stadion-maas

Feyenoord City naar volgende fase

De directies van Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord gaan de volgende fase in van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion. Daarin worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld.

Lees verder »

Versterking

Het team van maatschappelijk projectontwikkelaar Operatie NL wordt uitgebreid met een ervaren vastgoed-man. Voormalig MAB-directeur Jos Melchers is de eerste ‘echte’ ontwikkelaar binnen OperatieNL, dat in 2014 werd opgericht door professionals van buiten de vastgoedwereld.

Lees verder »
frank-keizer-operatienl-feyenoord-city-glazen-bol

Feyenoordcity

Projectleider van Feyenoord City op Zuid: ‘Ik maak geen plan b’ (bron AD) ROTTERDAM | Feyenoord City staat op de rails. Onder leiding van civiel

Lees verder »