Feyenoordcity

Projectleider van Feyenoord City op Zuid: ‘Ik maak geen plan b’ (bron AD)

ROTTERDAM | Feyenoord City staat op de rails. Onder leiding van civiel ingenieur Frank Keizer (54) werkt een ongeveer 30 koppen tellend team dagelijks aan de ambitieuze plannen voor een voetbalstad op Zuid, met de verbouwde Kuip en een gloednieuw stadion als hoekstenen. “Ik maak geen plan b. We maken Feyenoord City.”  MARCEL POTTERS

Wat ze op Zuid doen, grenst bijna aan science fiction. Met man en macht wordt geknobbeld op de ontwikkeling van een stuk stad dat pas ná 2022 zal verrijzen, dus met de omstandigheden die in dat tijdsgewricht zullen gelden.

Turen naar Feyenoord City in een glazen bol, al vindt projectleider Frank Keizer dat wat te zweverig gesteld. “De wereld zal er rond die tijd anders uitzien,” legt hij uit. “En dat heeft zijn effect op de plannen. Neem het parkeren. Nu nog komen veel mensen met de auto naar het stadion en zetten hun wagen in de buurt neer. Maar rond 2025 zal er een begin zijn van onbemand rijden, en in 2030 is dat heel gewoon. En een onbemande auto hoef je niet te parkeren bij het stadion. Die kun je wegsturen.”

Na de presentatie van de plek waar een toekomstig stadion voor Feyenoord moet komen – op de oever van de Nieuwe Maas – is het weer stil rond dit spraakmakende initiatief. Er ligt weliswaar een blitse impressie uit de koker van het vermaarde architectenbureau OMA, maar daarmee is slechts een klein stukje afgelegd van de weg die misschien wel een marathon lang is. En de finish móet gehaald, zegt de man die wereldwijd al heel wat grootschalige projecten op zijn naam heeft staan, en als een ‘echte mannetjesputter’ wordt omschreven. Een plan b is er niet, klinkt het resoluut. ,,Als dit niet lukt, dan trekt Feyenoord zich terug in de Kuip. En blijft daar dan nog minstens 25 jaar zitten.’’
Feyenoord City, ofwel de Strip, in ’n notendop: aan de ene kant komt een Uefa Elite Stadion, voor 63.000 toeschouwers. Aan de andere zijde staat de verbouwde Kuip, met woningen, een brouwerij en sportief vermaak. Ertussen komen onder meer huizen, wellicht een hotel, horeca, winkels en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.”

De eerste reacties op het plan waren vooral: te ambitieus, te ingewikkeld, te duur en onhaalbaar. Kunt u zich dat voorstellen?
Keizer: “Ja, dat kan ik me voorstellen. Als het verbouwen van die ene Kuip al niet lukt, waarom zou Feyenoord City dan wél lukken? Maar bij de eerdere plannen was het stadion de enige drager van het project. Nu zijn er veel meer schouders die de last dragen. Bovendien blijft het risico voor financiers niet meer beperkt tot dat ene gerenoveerde, monumentale voetbalcomplex.”

Hoe zit het met de financiering?
“Iedereen focust maar op dat geld, maar dat is maar een klein deel van de probleemstelling die we aan het oplossen zijn. Eerst moeten we vaststellen wat we willen en of er een markt voor is. Kijk, er is nu een succesvolle Pathé-bioscoop op de Veranda. Dan kunnen wij wel een mega-bioscoop op de Strip zetten, maar wie wil die financieren? En is die concurrentie wenselijk?”. Stedenbouwkundige Riek Bakker vergeleek Feyenoord City met de Kop van Zuid. Die is ook niet in een dag gebouwd.
 “Dat is een hele goede vergelijking. Feyenoord City wordt ook een mo- zaïek van deelprojecten, deelontwikkelingen en deelfinancieringen. En aan ons de taak omdat zo te regisseren, dat het stadion er op tijd is, de omliggende infrastructuur er op tijd is en de rest zich in een goed tempo ontwikkelt. Te zorgen dat de verbinding tussen het nieuwe stadion en de Kuip op tijd gereed is. Daar moet al wat staan als het stadion in 2022 open gaat.”

Dan moet je toch al een flink budget op tafel hebben. Eerder werd Feyenoord City op ruim een miljard euro geschat. Een absurd bedrag?
“Nee, een miljard euro is geen absurd bedrag. Maar we zijn nog aan het bepalen wát we precies willen. Kijk, dat het niet voor niets is, dat is duidelijk, en dat het honderden miljoenen worden, dat is óók duidelijk. Maar wat het exact wordt, is nog niet te zeggen. Dat heeft ook te maken met de schaal van Feyenoord City. Pakken we er nog een hoek bij, of halen we er juist een stuk af ?”

Het hogere doel is dat de club Feyenoord er wel bij vaart. De begroting moet omhoog.
 “Ja. Je hebt straks Feyenoord City, met al die projecten. Feyenoord is één van de aandeelhouders, en profiteert op die manier mee van de ontwikkelwinsten die daar worden geboekt. Daarnaast heb je het nieuwe stadion, dat veel beter te exploiteren is dan de Kuip. Je krijgt een hogere opbrengst, niet alleen in procenten, maar ook absoluut. Ook die extra’s stromen naar Feyenoord.”

Lukt het om zonder een bijdrage van de gemeente Rotterdam Feyenoord City van de grond te krijgen?
“We proberen een financieel gezond plan te maken. En er is altijd een relatie tussen een nieuw stadion en een inspanning van de gemeente Rotterdam. Maar of dat ook een bijdrage in geld wordt, dat kan ik nu nog niet zeggen.”