Feyenoord City naar volgende fase

De directies van Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord gaan de volgende fase in van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion. Daarin worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld.

Nieuw Stadion B.V. zal hiervoor de tweede tranche van de brugfinanciering inroepen. Het stadion vormt samen met een omvangrijke gebiedsontwikkeling het project Feyenoord City. Operatie NL werkt al vanaf het prille begin in 2015 aan de strategie voor Feyenoord City en daarna in de projectleiding en de financiële engineering. Ook houden we ons bezig met het programma van eisen voor het nieuwe stadion.

ISG “positief’ over business case
De actualisatie van de business case is afgerond en door International Stadia Group (ISG) op alle aspecten als positief beoordeeld. Bij het opstellen van de geactualiseerde business case is optimaal gebruikgemaakt van eerdere onderzoeksresultaten van ISG en is nogmaals scherp naar alle inkomsten en kosten gekeken. Een van de aanpassingen is dat Nieuw Stadion een deel van de horeca zal outsourcen. Stadion en Feyenoord kunnen zich daardoor op hun kernactiviteiten focussen. Daar hoort ook bij dat de activiteiten en inkomsten van de Kameraadjes en van Het Legioen bij de BVO blijven. Ook is het aantal zakelijke stoelen verlaagd en in lijn gebracht met vraag zoals die naar voren komt uit het marktonderzoek van ISG.

Binnen budget
Het voorlopig ontwerp is geoptimaliseerd en past – met behoud van alle benodigde functionaliteiten, de sfeer en het iconisch karakter van het ontwerp, binnen het beschikbare bouwbudget. Er is nauwlettend op toegezien dat ontwerp en business case op elkaar aansluiten en dat alle in de business case opgenomen inkomsten met het ontwerp kunnen worden behaald.

Bijdrage aan spelersbudget
Door tenminste € 30 miljoen extra eigen vermogen te verwerven voor de nieuwbouw wordt een vaste en jaarlijks te indexeren bijdrage van tenminste € 25 miljoen per jaar aan de spelersbegroting van Feyenoord mogelijk gemaakt. Feyenoord en Stadion richten nu alle aandacht op de verdere zorgvuldige voorbereidingen van de nieuwbouw, de selectie van een bouwpartner en het verder invullen van de financiering. Inzet daarbij is dat verdere uitwerkingen leiden tot een nog beter resultaat voor Feyenoord.