Truckparkings veiliger en groener

Meer rust in vrachttransport

Beveiligde truckparkings hebben een steeds belangrijkere rol in het wegtransport en toch blijf het aanbod van beveiligde parkeercapaciteit al jarenlang sterk achter bij de toenemende vraag die onder andere ontstaat door de positie van Nederland als transportland. De planning van vracht over de weg wordt complexer door groei van files in combinatie met het rijtijdenbesluit en de eisen die er aan verzekering en beveiliging van de lading worden gesteld. 

Daarnaast is de druk op het vrachtverkeer om de transitie naar elektrisch rijden op een economisch verantwoorde manier vorm te geven een immense opgaaf. Truckparkings kunnen de ruimte, rust en faciliteiten bieden die chauffeurs en transporteurs in staat stellen hun ritten betrouwbaarder te plannen en deze tevens duurzamer/groener en veiliger uit te voeren.

Operatie NL is samen met (alle) stakeholders bezig met een inventarisatie/verkenning om tot een integrale aanpak te komen van deze problematiek. Bij deze aanpak staat aansluiting van beveiligde truckparkings op lokale economieën en faciliteiten centraal zonder het bestaande wegennet uit te breiden. De aansluiting op andere modaliteiten en de schakel tussen nationaal en internationaal transport zullen hierin ook belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Wil je samen met ons deze ontwikkeling op de rit krijgen, dan nodigen wij je uit om contact op te nemen met Huib van Winkoop via H.van.winkoop@opratienl.nl