onderhanden werk

Complexe gebiedsontwikkeling vraagt om regisserend ontwikkelaar

Complexe gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij een ontwikkelaar die de regietaak op zich neemt. Zo’n regisserend ontwikkelaar hoeft niet perse het financiële risico op zich te nemen maar coördineert de taken van commerciële partijen en betrokken overheden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op enige afstand van een gebiedsontwikkeling te staan en zich zo beperken tot een meer faciliterende rol. Maar de regierol, waarin afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële belangen, moet wel worden ingevuld. Dit is één van de uitkomsten van een afstudeeronderzoek naar het “ultieme ontwikkelen” door Maarten Lauwers in opdracht van OperatieNL.
TractieWonen

Hoe het huis kan helpen de kloof te dichten

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Dat zal ook een uitkomst van deze crisis zijn. Een belangrijk bestanddeel in de welstandsverschillen tussen mensen is het al of niet bezitten van vastgoed, meestal in de vorm van een huis. Immers op de lange termijn van de woningmarkt draagt dit bezit bij aan de vermogensvorming. Indien we een manier zouden willen vinden om de kloof te verkleinen, ligt het voor de hand om te onderzoeken of juist de woningmarkt, of anders gezegd het wonen, daaraan een bijdrage kan leveren. Want als wonen bijdraagt aan de kloof, kan het achterliggend mechanisme wellicht ook voor een tegenbeweging worden ingezet.
Paddocks

A highway network for road transport facilities and services

In het belang van de wegtransportsector, de verkeersveiligheid en de positie van Nederland als doorvoerland slaat Operatie NL een brug tussen overheden, logistieke dienstverleners, technologieleveranciers en financiers.

Luchttransport over water

Operatie NL genereert oplossingen waar niemand om vraagt maar iedereen op wacht. Vanuit deze propositie hebben wij een maatschappelijke problematiek geïdentificeerd in een domein waar wij bijzondere kennis en ervaring hebben. Het betreft de containerlogistiek en specifiek de problematiek rondom lege containers.
operatienl-rust-in-transport
Truckparkings veiliger en groener

Meer rust in vrachttransport

Beveiligde truckparkings hebben een steeds belangrijkere rol in het wegtransport en toch blijf het aanbod van beveiligde parkeercapaciteit al jarenlang sterk achter bij de toenemende vraag die onder andere ontstaat door de positie van Nederland als transportland.
haalbaarheidsplan-nieuwe-feyenoord-stadion

Sterker door Sport

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Kuip & Zuid

OperatieNL meldde zich begin 2015 bij de gemeente Rotterdam met de suggestie dat het – na het sneuvelen van het BAM-plan – toch maar eens gedaan moest zijn met mooie stadionontwerpen en aannemers in de hoofdrol.

Fietsparkeren

Dan wil je duurzaam en dan kun je de fiets niet kwijt. Althans, kwijt voor een dagje. Want waar moet je parkeren als je de trein wil halen? Onder de grond? Kan! Amsterdam heeft er zelfs wel 6000 euro per fietsplek voor over. Capital Expenditure… daar houden wij van bij OperatieNL. Maar dan wel zo dat de oplossing net zo duurzaam is als het fietsen zelf. Een mooie puzzel voor deze tijden, waarin ‘sharing’ heel veel lucht kan bieden. Stelen of Delen?

oplossingen waar niemand om vraagt maar iedereen op wacht

Operatie NL heeft geen opdrachtgevers, we doen projecten. We nemen meestal zelf het initiatief om ons ergens mee te bemoeien. Met iets dat naar onze zin niet snel genoeg gaat, of waar mogelijk een verkeerde afslag wordt genomen. Dat gaat altijd gepaard met een oplossingsrichting waarmee we meer betrokkenen op een betere manier aan het roer van een ontwikkeling zetten.

Doorgaans doen we dat door de doelstellingen van een project naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke ontwikkeling binnen een gemeente in plaats van realisering van alleen een vastgoedproject. Zo kan eigenlijk ieder (deel)belang naar een algemeen belang getild worden.

In de realisering van de ideeën en doelstellingen focust Operatie NL op twee thema’s: waar en hoe beleggen we de regie van een ontwikkeling en hoe structureren we de samenwerking ten behoeve van de organisatie en financiering ervan.

Deze insteek is voor onze mensen dagelijkse kost. In hun uiteenlopende praktijken doen ze precies hetzelfde. Maar binnen de coöperatieve samenwerking van Operatie NL passen ze hun vaardigheden toe op gebieden waar ze in eerste instantie niet heel veel ervaring hebben. En dat levert verrassende inzichten en oplossingen op.

economisch en maatschappelijk rendement

Gebiedsontwikkeling, bouwen en wonen

Infrastructuur en logistiek

Natuur, milieu en energie

Maatschappelijke financiering

Operatie NL vindt heel veel ontwikkelingen, problemen en trends interessant. Bij de start in 2014 vooral gericht op de capex binnen projecten. Dus gingen we in eerste instantie voor uitdagingen als gebiedsontwikkeling, infrastructuur en logistiek.

Maar uiteindelijk willen we daarin zowel economisch als maatschappelijk rendement maken. En als je dan kijkt naar de ‘transities’ die Nederland moet doorvoeren in de energievoorziening en verduurzaming, is het aantal mogelijke projecten eindeloos. Om over de uitdagingen in de zorg en wonen nog maar te zwijgen.

Wanneer we dit koppelen aan onze insteek om doelstellingen naar een hoger niveau te tillen, zijn we dus blijkbaar bezig met dat modieuze ‘impact maken’. Met dien verstande dat we onze naam eer aandoen, door die impact te operationaliseren naar groot geluk en klinkende munt.

gebundelde trackrecords

Frank Keizer
Huib van Winkoop
Herman Nieuwenhuis
Edgar Hennis
Wout Korving
Vincent van den Adel
Harro Zanting
Marielle Van Rooden

Frank Keizer is de initiatiefnemer van Operatie NL. Zijn ervaring als ontwikkelaar en uitvoerder van grote projecten leerde hem dat maatschappelijker beter is. En dat de uitvoerders van een project niet ook de bestuurders moeten zijn. Met zijn Keizer Endeavours stelt Frank zijn kennis aan een brede kring van opdrachtgevers beschikbaar. +++ Wout Korving is als oprichter en partner in Rebel de sparringpartner van bestuurders, investeerders en aannemers. In projectfinanciering en dealmaking zoekt hij de grenzen van innovatieve projectontwikkeling. Met Operatie NL kiest hij nog nadrukkelijker voor het initiatief. +++ Huib van Winkoop en Herman Nieuwenhuis zijn toonaangevend in public affairs, stakeholder management en communicatie. Hun bureau TOPIQ leert opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren dat belangenbehartiging en positionering altijd meerdere partijen moet dienen. +++ Edgar Hennis, corporate advocaat, en voormalig maatschapsvoorzitter verbindt bij joint ventures, overnames en andere samenwerkingen de juridische vraagstukken aan de strategische en organisatorische. Edgar laat dagelijks zien dat juristen problemen ook kleiner kunnen maken. +++ Vincent van den Adel is logistiek specialist en internationaal actief in de ontwikkeling van containerterminals. Zo was hij betrokken bij de bouw van Rotterdam World Gateway op Maasvlakte 2. Binnen OperatieNL is Vincent verantwoordelijk voor systems engineering.+++ Harro Zanting was bij Dudok Wonen nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse woonproducten voor huishoudens die tussen wal en schip vallen met het reguliere woningaanbod. De opgedane ervaring met dit project zet Harro sinds 2020 in voor Operatie NL. Tegenwoordig is Harro bestuursvoorzitter bij Wooncompas. +++ Mariëlle van Rooden planoloog, was in de afgelopen 20 jaar betrokken bij een breed palet aan ruimtelijke projecten. Zij richt zich op een optimale procesbeheersing en samenwerking bij gebieds-, infrastructuur- en woningbouwontwikkeling en de organisaties daarachter. Sinds 2023 betrokken bij OperatieNL.

identificeren en realiseren

Operatie NL is opgezet als een coöperatie. Een bijzondere rechtspersoon om onafhankelijke geesten samen te brengen in een propositie voor Nederland. Operatie NL bundelt de track records, maar vooral ook de visies van de leden van de coöperatie tot een effectieve unit. Een unit die verder wil gaan dan advies en projectmanagement. Operatie NL identificeert problematieken, definieert projecten en realiseert ze vervolgens. Zie hier onze werkwijze.

Werkwijze

  • Publiek-private uitdagingen identificeren en omzetten in projecten
  • Problematieken verbinden en koppelen aan trends
  • Conceptualiseren vanuit belangenallianties tussen stakeholders
  • Probleemeigenaars aandeelhouders maken, consortiumvorming
  • Participatie door Operatie NL bepalen
  • Het project ontwikkelen, ontwerpen en financieren
  • Het project realiseren: projectmanagement, stakeholder management, contracting, engineering & construct.