Lopende Operaties

Frank Keizer neemt afscheid van ‘zijn’ Feyenoord City

Frank Keizer vertrekt bij Feyenoord City. Samen met zijn team van Operatie NL stond hij aan de wieg van de gecombineerde stadion- en gebiedsontwikkeling die later Feyenoord City ging heten. Zijn vertrek is het gevolg van een nieuwe ontwikkeluitdaging die Keizer vond op zijn geliefde Tweede Maasvlakte, waar hij eerder de containerterminal voor RWG bouwde.
Operatie NL is hiermee niet volledig uit Feyenoord City verdwenen want we zijn nog steeds actief in Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas die de gebiedsontwikkeling aanstuurt.

Complexe gebiedsontwikkeling vraagt om regisserend ontwikkelaar

Complexe gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij een ontwikkelaar die de regietaak op zich neemt. Zo’n regisserend ontwikkelaar hoeft niet perse het financiële risico op zich te nemen maar coördineert de taken van commerciële partijen en betrokken overheden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op enige afstand van een gebiedsontwikkeling te staan en zich zo beperken tot een meer faciliterende rol. Maar de regierol, waarin afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële belangen, moet wel worden ingevuld. Dit is één van de uitkomsten van een afstudeeronderzoek naar het “ultieme ontwikkelen” door Maarten Lauwers in opdracht van OperatieNL.

Verkoopvoornemen vraagt om nieuwe publiek-private transitiestrategie

Eneco: hoogste bieder of maatschappelijk rendement?

De verkoop van Eneco kan het bedrijf een impuls geven. Een impuls om kansen te benutten op de korte en de lange termijn, zowel in de energiemarkt als in de energietransitie. Deze impuls zal komen van een groep investeerders die oog heeft voor financieel én maatschappelijk rendement. Een groep investeerders die –  vanuit verschillende invalshoeken – hetzelfde wil bereiken: een grotere bijdrage aan de ontwikkelingen waarin Eneco nu al voorop loopt.

Daarom zou Eneco verkocht moet worden aan een partij die het duurzame DNA van Eneco inzet voor financiële waardecreatie op de afzienbare termijn en maatschappelijke waardecreatie op de lange termijn.

Gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met de plannen voor Feyenoord City

Vandaag heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met de plannen voor Feyenoord City en is de weg vrij voor realisering van deze stadion- en gebiedsontwikkeling op Zuid. De goeie ouwe Kuip krijgt een waardige en commercieel sterke opvolger en wordt zelf herbestemd voor woningbouw en atletiek. Voor Rotterdam Zuid brengt Feyenoord City economische en sociale vooruitgang. Door wonen, werken, sporten en recreëren te combineren ontstaat een nieuw levendig gebied van maar liefst  325.000 m2. Het grootste deel daarvan bestaat uit woningen: 180.000 m2. Verder zijn er winkels, hotels, sportaccommodaties en publieke functies voorzien. Daartoe  wordt ook de bereikbaarheid van het gebied verbeterd.

PADDOCKS

A highway network for road transport facilities and services

In het belang van de wegtransportsector, de verkeersveiligheid en de positie van Nederland als doorvoerland slaat Operatie NL een brug tussen overheden, logistieke dienstverleners, technologieleveranciers en financiers.

operatienl-rust-in-transport
Truckparkings veiliger en groener

Meer rust in vrachttransport

Beveiligde truckparkings hebben een steeds belangrijkere rol in het wegtransport en toch blijf het aanbod van beveiligde parkeercapaciteit al jarenlang sterk achter bij de toenemende vraag die onder andere ontstaat door de positie van Nederland als transportland.

Feyenoord City naar volgende fase

De directies van Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord gaan de volgende fase in van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion. Daarin worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld.

Kuip & Zuid

OperatieNL meldde zich begin 2015 bij de gemeente Rotterdam met de suggestie dat het – na het sneuvelen van het BAM-plan – toch maar eens gedaan moest zijn met mooie stadionontwerpen en aannemers in de hoofdrol. We wilden geen nieuwe ‘artist impressions’ maar een ontwikkelstrategie. En dan niet alleen voor een nieuwe Kuip, maar ook voor Zuid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook Rotterdam al de conclusie had getrokken dat Club en Gemeente de handen ineen moesten slaan. Operatie NL mocht vervolgens de ontwikkelstrategie uitwerken. Mail Herman Nieuwenhuis voor nadere informatie of opmerkingen.

Leegstand

Op ons lijstje van uitdagende projecten staat leegstand van winkels in de binnensteden in de top 5. Dat is na de val van V&D verder versterkt. Operatie NL denkt dat leegstand niet het probleem van wethouders en vastgoedeigenaren zou moeten zijn maar een aanlokkelijke uitdaging voor alle ruimtegebruikers in de winkelcentra. Van ruimte naar ruilen? Mail Wout Korving voor vragen of suggesties.

TractieWonen

Hoe het huis kan helpen de kloof te dichten

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Dat zal ook een uitkomst van deze crisis zijn. Een belangrijk bestanddeel in de welstandsverschillen tussen mensen is het al of niet bezitten van vastgoed, meestal in de vorm van een huis. Immers op de lange termijn van de woningmarkt draagt dit bezit bij aan de vermogensvorming. Indien we een manier zouden willen vinden om de kloof te verkleinen, ligt het voor de hand om te onderzoeken of juist de woningmarkt, of anders gezegd het wonen, daaraan een bijdrage kan leveren. Want als wonen bijdraagt aan de kloof, kan het achterliggend mechanisme wellicht ook voor een tegenbeweging worden ingezet.

haalbaarheidsplan-nieuwe-feyenoord-stadion

Sterker door Sport

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Luchttransport over water

Jaarlijks varen wereldwijd miljoenen lege zeecontainers over de wereldzeeën. Luchttransport over water, hoe verzinnen we het! Deze zogenaamde empties nemen een behoorlijk aandeel in de milieueffecten van onze internationale handel. En op de kades in Rotterdam worden op dure nieuw gewonnen grond ook nog vele vierkante meters beschikbaar gemaakt voor het stallen van deze stalen verpakkingen. Dat is zelfs al een hele bedrijfstak geworden. OperatieNL heeft zich in de wondere wereld van de containerlogistiek gestort en stuitte op verrassende feiten. Door vooral nog meer vragen te stellen en veel partijen te horen komen we langzamerhand naar een waarheid die met een mooi woord ketenoptimalisatie heet. Lees verder voor meer achtergrond.

Fietsparkeren

Dan wil je duurzaam en dan kun je de fiets niet kwijt. Althans, kwijt voor een dagje. Want waar moet je parkeren als je de trein wil halen? Onder de grond? Kan! Amsterdam heeft er zelfs wel 6000 euro per fietsplek voor over. Capital Expenditure… daar houden wij van bij OperatieNL. Maar dan wel zo dat de oplossing net zo duurzaam is als het fietsen zelf. Een mooie puzzel voor deze tijden, waarin ‘sharing’ heel veel lucht kan bieden. Stelen of Delen? Vraag info bij Huib van Winkoop.

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden. En als projecten goed worden ingericht en bestuurd kunnen publiek-private samenwerkingen beter renderen.

In het opzetten van capital expenditure projecten wordt meestal direct de verwachte winst verdeeld. Maar het leggen van echte verbindingen tussen stakeholders komt op de tweede plaats. Terwijl we nu juist daar de maatschappelijke meerwaarde kunnen vinden. Operatie NL zoekt naar de bovenliggende business cases die van oplossingen proposities maken.

Kennisdomeinen

Voorbereiding

  • Ontwikkelen
  • Consortium bouwen
  • Ontwerpen
  • Financieren

Realisatie

  • Project management
  • Stakeholder management
  • Contracting
  • Engineering en Constructing

Werkterreinen

Economische en sociale structuurversterking

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling

Infrastructuur en openbare voorzieningen

Energie en Informatie Technologie

Operatie NL vindt heel veel problematieken, ontwikkelingen en trends interessant. We proberen ons te beperken tot projecten met een belangrijke capex-component. Daar ligt de kracht en ook de grootste uitdaging. Dus gebiedsontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, openbare voorzieningen.

We zijn nu volop problematieken aan het identificeren. Dat gaat van fietsparkeren tot CO2-opslag en van krimp in de buitengebieden tot social banking. Heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op!

De mensen achter de coöperatie

Harro Zanting

Marielle Van Rooden

Frank Keizer is de initiatiefnemer van Operatie NL. Zijn ervaring als ontwikkelaar en uitvoerder van grote projecten leerde hem dat maatschappelijker beter is. En dat de uitvoerders van een project niet ook de bestuurders moeten zijn. Met zijn Keizer Endeavours stelt Frank zijn kennis aan een brede kring van opdrachtgevers beschikbaar. +++ Wout Korving is als oprichter en partner in Rebel de sparringpartner van bestuurders, investeerders en aannemers. In projectfinanciering en dealmaking zoekt hij de grenzen van innovatieve projectontwikkeling. Met Operatie NL kiest hij nog nadrukkelijker voor het initiatief. +++ Huib van Winkoop en Herman Nieuwenhuis zijn toonaangevend in public affairs, stakeholder management en communicatie. Hun bureau TOPIQ leert opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren dat belangenbehartiging en positionering altijd meerdere partijen moet dienen. +++ Edgar Hennis, corporate advocaat, en voormalig maatschapsvoorzitter verbindt bij joint ventures, overnames en andere samenwerkingen de juridische vraagstukken aan de strategische en organisatorische. Edgar laat dagelijks zien dat juristen problemen ook kleiner kunnen maken. +++ Vincent van den Adel is logistiek specialist en internationaal actief in de ontwikkeling van containerterminals. Zo was hij betrokken bij de bouw van Rotterdam World Gateway op Maasvlakte 2. Binnen OperatieNL is Vincent verantwoordelijk voor systems engineering.+++ Harro Zanting was bij Dudok Wonen nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse woonproducten voor huishoudens die tussen wal en schip vallen met het reguliere woningaanbod. De opgedane ervaring met dit project zet Harro sinds 2020 in voor Operatie NL. Tegenwoordig is Harro bestuursvoorzitter bij Wooncompas. +++ Mariëlle van Rooden planoloog, was in de afgelopen 20 jaar betrokken bij een breed palet aan ruimtelijke projecten. Zij richt zich op een optimale procesbeheersing en samenwerking bij gebieds-, infrastructuur- en woningbouwontwikkeling en de organisaties daarachter. Sinds 2023 betrokken bij OperatieNL.

Track record

Operatie NL is opgezet als een coöperatie. Een bijzondere rechtspersoon om onafhankelijke geesten samen te brengen in een propositie voor Nederland. Operatie NL bundelt de track records, maar vooral ook de visies van de leden van de coöperatie tot een effectieve unit. Een unit die verder wil gaan dan advies en projectmanagement. Operatie NL identificeert problematieken, definieert projecten en realiseert ze vervolgens. Zie hier onze werkwijze.

Werkwijze

 • Publiek-private uitdagingen identificeren en omzetten in projecten
 • Problematieken verbinden en koppelen aan trends
 • Conceptualiseren vanuit belangenallianties tussen stakeholders
 • Probleemeigenaars aandeelhouders maken, consortiumvorming
 • Participatie door Operatie NL bepalen
 • Het project ontwikkelen, ontwerpen en financieren
 • Het project realiseren: projectmanagement, stakeholder management, contracting, engineering & construct.
© Copyright - OperatieNL