Paddocks

A highway network for road transport facilities and services

In het belang van de wegtransportsector, de verkeersveiligheid en de positie van Nederland als doorvoerland slaat Operatie NL een brug tussen overheden, logistieke dienstverleners, technologieleveranciers en financiers. Met het PADDOCKS initiatief zetten wij onze expertise op het gebied van systeemintegratie en multi-stakeholder management in om samen met publieke- en private partijen faciliteiten en diensten te ontwikkelen ter ondersteuning van innovaties in het wegtransport.

Hightech innovaties vinden in steeds rapper tempo hun weg naar de logistiek en dat biedt sectoren als het wegtransport de mogelijkheid zichzelf opnieuw uit te vinden. Om als transportland nadrukkelijk op de kaart te blijven, zal met name onze infrastructuur zich moeten onderscheiden als vruchtbare grond voor deze ontwikkeling. Operatie NL handelt vanuit het perspectief dat meer dan ooit – naast de fysieke – de digitale- en institutionele infrastructuur succesbepalend zullen zijn.

Hoewel wij het faciliteren van beveiligd parkeren en schonere/stillere last-mile transporten toejuichen, zien we weinig toekomst in de huidige ontwikkeling van opzichzelfstaande hubs als truckparkings en logistieke ontkoppelpunten. Zoals immers voor zowel technologie als logistiek geldt, komt een hub pas echt tot z’n recht als deze deel uitmaakt van een netwerk.

PADDOCKS gaat daarom verder en beoogt zowel een fysiek netwerk als een kennis- en ontwikkelingsnetwerk voor het wegtransport te zijn. Door een nadrukkelijke focus op het realiseren van netwerkeffecten en verbindingen met lokale economieën/ecosystemen, kunnen nieuwe use cases worden ontwikkeld en/of gefaciliteerd voor innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld voertuig aandrijving- en besturing. Zo komen op het PADDOCKS netwerk de verbindingen tussen technologische en diensten-innovaties tot stand die cruciaal zijn voor het opschalen van transport concepten waarmee Nederland een voorsprong neemt op landen die slechts op regulering en belastingheffing blijven vertrouwen. PADDOCKS zal het verkeersbeeld en de beleving op de Nederlandse wegen in de komende 15 jaar net zo ingrijpend kunnen veranderen als de transitie naar elektrisch personenvervoer.

Onze ervaring in logistiek, systeem integratie, financiering en multi-stakeholder ontwikkelingen maakt ons de aangewezen aanjager, kwartiermaker en regisseur voor de publiek-private inspanning die wij voorlopig PADDOCKS hebben gedoopt. Daarnaast nemen we – als dat nuttig is – een risicodragend en doorslaggevend aandeel in deze ontwikkeling die bijdraagt aan de betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van het wegverkeer door Nederland. Impact en lange termijn rendement hebben wat ons betreft prioriteit boven directe opbrengsten.

Wil je samen met ons PADDOCKS op de rit krijgen, dan nodigen wij je uit om contact op te nemen met Huib van Winkoop via h.van.winkoop@operatienl.nl