Frank Keizer neemt afscheid van ‘zijn’ Feyenoord City

Frank Keizer vertrekt bij Feyenoord City. Samen met zijn team van Operatie NL stond hij aan de wieg van de gecombineerde stadion- en gebiedsontwikkeling die later Feyenoord City ging heten. Zijn vertrek is het gevolg van een nieuwe ontwikkeluitdaging die Keizer vond op zijn geliefde Tweede Maasvlakte, waar hij eerder de containerterminal voor RWG bouwde.

Operatie NL is hiermee niet volledig uit Feyenoord City verdwenen want we zijn nog steeds actief in de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) die de gebiedsontwikkeling aanstuurt.

Niet weer een stand alone stadionplan

In april 2015 – na het mislukken van het “BAM-plan”- vroeg OperatieNL aan de gemeente Rotterdam en aan Feyenoord hoeveel pogingen nodig zijn om te begrijpen dat het engageren van een aannemer en het schetsen van een mooie artist impression niet de route zijn naar een nieuw stadion. Ook werd de vraag gesteld hoe het toch mogelijk was dat zo’n stadionontwikkeling altijd als een ‘stand alone project’ benaderd werd, terwijl op Zuid een halve stad om ontwikkeling schreeuwde. Deze prikkelende benadering leidde tot de opdracht om een plan voor een “aanvullend vastgoedconcept” te schrijven. Opdrachtgevers BVO Feyenoord, Stadion Feyenoord en de gemeente Rotterdam wilden antwoord op de vraag of een hotel, een school en de nodige commerciële functies een nieuw stadion haalbaarder konden maken.

Ontwikkelstrategie eerst

Voor Operatie NL stond toen al vast dat grotere ambities, zeker voor wonen, nodig waren om aan de achterliggende sociaal maatschappelijke opgave gehoor te geven. Maar ook dat eerst een langjarige ontwikkelstrategie zou moeten worden neergezet en pas daarna enig vastgoedconcept. Immers eerst zou moeten worden gewerkt aan verduurzaming van de relaties tussen alle stakeholders en gezamenlijke visievorming van club- en stadsbestuur.

Deze insteek werd uiteindelijk goed ontvangen door zowel Rotterdam als Feyenoord en Frank Keizer werd vervolgens eind 2015 benoemd tot directeur van de projectorganisatie die zich bezig zou gaan houden met de haalbaarheidsstudie, waarin genoemde ambities, maar ook stadionlocatiekeuze, technische en politieke haalbaarheden en vooral ook maatschappelijke en politieke afdekking leidend werden.

Haalbaarheid en structuur

Na het mede-opstellen van de haalbaarheidsstudie ontwikkelde Operatie NL een structuur waarin de stadion- als de gebiedsontwikkeling zelfstandig maar wel in samenhang verder vormgegeven kon worden. Daarmee werden we medeoprichter van STIGAM en kon Frank Keizer zich als projectdirecteur gaan concentreren op het nieuwe stadion.

Ook een succes met alleen de Kuip

Voor Frank staat nu al vast dat Feyenoord City een groot succes is. Daarvoor hoeft alleen maar gewezen te worden op de 3700 woningen die in het plangebied gebouwd worden. Sinds de BVO Feyenoord zich in de laatste twee jaar meer en meer is op gaan stellen als “te verleiden” partij in plaats van de enthousiaste gangmaker uit 2015, kan volgens hem Feyenoord City als belangrijke gebiedsontwikkeling voor de stad, maar ook voor Nederland, toch niet meer mislukken. Of het nieuwe stadion er nu wel of niet gaat komen. Want indien die ene partij uit het langjarig partnerschip tussen voetbal en politiek zou besluiten een andere route op te gaan, ligt een fantastische locatie aan de Maas klaar voor alternatieve ontwikkeling. Die zeker ook iconisch en – belangrijker voor de mensen van Operatie NL – minstens zo maatschappelijk verantwoord zal worden. Keizer kan met een gerust hart terug naar zijn Maasvlakte.