Eneco: hoogste bieder of maatschappelijk rendement?

De verkoop van Eneco kan het bedrijf een impuls geven. Een impuls om kansen te benutten op de korte en de lange termijn, zowel in de energiemarkt als in de energietransitie. Deze impuls zal komen van een groep investeerders die oog heeft voor financieel én maatschappelijk rendement. Een groep investeerders die –  vanuit verschillende invalshoeken – hetzelfde wil bereiken: een grotere bijdrage aan de ontwikkelingen waarin Eneco nu al voorop loopt.

Daarom zou Eneco verkocht moet worden aan een partij die het duurzame DNA van Eneco inzet voor financiële waardecreatie op de afzienbare termijn en maatschappelijke waardecreatie op de lange termijn.

Focus op financieel en maatschappelijk rendement
Wij zetten in op waardecreatie op lange termijn. Een redelijk financieel rendement op de korte termijn creëert ruimte voor investeringen met een lange horizon, zoals warmte, opslag en intelligentie in systemen. En het creëert ruimte voor experiment, dat hard nodig is om de energietransitie op te schalen en te versnellen. Juist om ons daarover bij de les te houden kunnen ook derden met ons mee investeren. Dat kunnen bestaande aandeelhouders zijn, grootzakelijke en particuliere klanten, maar ook impact-investeerders of andere maatschappelijk of duurzaam gemotiveerde beleggers.
Zij zullen met ons in Eneco investeren, omdat ze zich de bedrijfsfilosofie van het energiebedrijf, de kennis van de markt en inzicht in de energietransitie eigen willen maken.

Structuur
Dezer dagen hebben we gezien dat nieuwe verbindingen in de postwereld moeten leiden tot rust en verduurzaming van deze cruciale maatschappelijke functie. Ook waren we getuige van de aankoop van aandelen Air France-KLM door het rijk. Wij hebben geen oordeel over dergelijke ontwikkelingen. Maar ze schetsten ze een achtergrond waartegen wij de vrijheid nemen om de structuur voor Eneco aan te passen aan de toekomst. We creëren een duurzame aandeelhouder met een stevig belang in de onderneming. Die aandeelhouder is een coöperatie of stichting die aan tafel zit namens een brede groep investeerders, die gedreven wordt door met name impact en maatschappelijk rendement. Die groep bouwt mee aan de toekomst van Eneco en daarmee aan het eigen aandeel in de energietransitie.
Daarmee worden investeringsbesluiten voor Eneco niet afhankelijk van strategen die moeten afwegen of investeringen in bijvoorbeeld Duitsland, Zweden, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk niet beter renderen dan in de landen waar Eneco actief is. Maar wordt het bedrijf bestuurd door een groep van investeerders die in de thuismarkten van het concern werken aan de transitie.
De nieuwe venture gaat verder dan het ‘borgen’ van de vigerende merkbelofte van Eneco. Het is niet de voortzetting van de meest duurzame van ‘de grote drie’, maar eerder de start van iets nieuws.

Krachtige samenwerking
Wij zijn ervan overtuigd dat een succesvolle toekomst voor Eneco wordt bepaald door de mate waarin het brede speelveld aan stakeholders succesvol samenwerkt. Daarom werken we vanuit een open structuur: iedere partij die de kernwaarden van ons initiatief en van Eneco onderschrijft, is welkom om met ons mee te doen. Ook partijen die nu al hun interesse in Eneco kenbaar hebben gemaakt. Daarmee wordt de inzet van een special purpose vehicle alleszins haalbaar en financierbaar.
De kracht die daarmee ontwikkeld wordt is aanzienlijk: de gezamenlijke aandeelhouders zijn meer dan beleggers. Zij zijn ondernemers met elk hun eigen toegang tot kennis, kunde en netwerken.

Venture voor transitie
Deze Venture voor transitie gaat uit van Rebel, OperatieNL en investeringsfonds EPICO.

  • Rebel is een Rotterdamse investeerder, ontwikkelaar en adviseur met stevige impact in de duurzame energiesector. Een vernieuwer met realiteitszin die de status-quo graag bevraagt. Rebel haalt vaak grote financiers en investeerders aan boord. Of het nu om de Afsluitdijk, windprojecten of energiefondsen gaat.
  • Operatie NL is een ontwikkelaar die oplossingen brengt waar nog niemand om vraagt, maar iedereen op wacht. Feyenoord City is zo’n oplossing die door Operatie NL ontwikkeld werd en wordt en waar ook breed de verbinding van publieke, maatschappelijke en private partijen is gemaakt.
  • EPICo is een investeringsfonds, met een eigen portfolio in opbouw en stevige verbindingen – formeel en informeel – naar strategische en institutionele investeerders. Rebel is een van de managers van EPICo.