Luchttransport over water

Operatie NL genereert oplossingen waar niemand om vraagt maar iedereen op wacht. Vanuit deze propositie hebben wij een maatschappelijke problematiek geïdentificeerd in een domein waar wij bijzondere kennis en ervaring hebben. Het betreft de containerlogistiek en specifiek de problematiek rondom lege containers.

Operatie NL benadert deze problematiek op geheel eigen wijze en geeft het begrip out-of-the-box denken hier letterlijk en figuurlijk een nieuwe dimensie. Door de containerlogistiek met een onbevangen blik te analyseren zijn we tot verrassende inzichten en een heldere missie gekomen.

Operatie NL wil voor meerdere belanghebbenden besparingen realiseren op het gebied van kosten, emissies, ruimte en verkeerscongestie. Dat doen we eenvoudig gezegd door het aantal transportbewegingen en de gemiddelde verblijftijd van lege containers terug te dringen.

Dit is belangrijk omdat:

  • Het gaat om besparingen die van significante waarde zijn voor de havenindustrie en de maatschappij. Jaarlijks worden wereldwijd tientallen miljarden uitgegeven aan het transport van lege containers, met als gevolg dat transportkosten hoger uitvallen en er onnodig meer files op de weg staan;
  • Er weinig aandacht is voor negatieve effecten van de huidige lege container logistiek, met name vanuit maatschappelijk perspectief, terwijl slechts 16 (van de duizenden) grote zeeschepen al net zoveel zwavel uitstoten als alle auto’s in de wereld bij elkaar opgeteld;
  • Wereldwijde ontwikkelingen ertoe leiden dat het aantal transportbewegingen en de gemiddelde verblijftijd van lege containers in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen;
  • Stakeholders niet verder kijken dan hun eigen speelveld en reeds getroffen oplossingsmaatregelen daarom niet hebben geleid tot ketenoptimalisatie;
  • Geplande oplossingsmaatregelen niet zullen leiden tot de genoemde besparingen, het tegenovergestelde in de hand werken en bovendien geen structureel antwoord bieden op de verwachte toename.

Door deze problematiek en relevante ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zijn wij in staat een propositie uit te werken met winstgevende perspectieven voor meerdere belanghebbenden. Denkt u echter niet dat wij een nieuw type container op de toch al overspoelde markt zullen brengen. Of dat we proberen om de wereldhandel meer in balans te brengen en ladingstromen verder te optimaliseren. En wij komen ook echt niet met een oplossing die hoge investeringen vergt van marktpartijen in een gespannen markt.

In plaats daarvan brengt Operatie NL bestaande marktpartijen samen in een nieuw circulair ecosysteem, waardoor de huidige problematiek verdwijnt en er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor verdere optimalisatie van bestaande– en versnelde groei van nieuwe bedrijvigheid.

Operatie NL zal dus geen concurrerende positie innemen, maar als initiatiefnemer en regisseur participeren in de realisatie van dit circulaire ecosysteem. Naast de benodigde competenties om projecten te ontwikkelen en te realiseren, heeft Operatie NL een bewezen trackrecord in de containerlogistiek en beschikken wij over een uitgebreid netwerk in deze sector.

In deze fase zijn wij in gesprek met stakeholders, teneinde draagvlak voor de propositie zeker te stellen en de mogelijkheden voor consortiumvorming te verkennen. Tevens onderneemt Operatie NL verdere stappen om de business case door te ontwikkelen in een project.

Operatie NL probeert altijd partijen samen te brengen en is daarom op zoek naar partners die ons vergezellen op deze missie. Heeft u interesse, vragen of ideeën, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Vincent van den Adel via v.van.den.adel@operatienl.nl