Nieuws

Complexe gebiedsontwikkeling vraagt om regisserend ontwikkelaar

Complexe gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij een ontwikkelaar die de regietaak op zich neemt. Zo’n regisserend ontwikkelaar hoeft niet perse het financiële risico op zich te nemen maar coördineert de taken van commerciële partijen en betrokken overheden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om op enige afstand van een gebiedsontwikkeling te staan en zich zo beperken tot een meer faciliterende rol. Maar de regierol, waarin afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële belangen, moet wel worden ingevuld. Dit is één van de uitkomsten van een afstudeeronderzoek naar het “ultieme ontwikkelen” door Maarten Lauwers in opdracht van OperatieNL.

Lees verder »

Hoe het huis kan helpen de kloof te dichten

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Dat zal ook een uitkomst van deze crisis zijn. Een belangrijk bestanddeel in de welstandsverschillen tussen mensen is het al of niet bezitten van vastgoed, meestal in de vorm van een huis. Immers op de lange termijn van de woningmarkt draagt dit bezit bij aan de vermogensvorming. Indien we een manier zouden willen vinden om de kloof te verkleinen, ligt het voor de hand om te onderzoeken of juist de woningmarkt, of anders gezegd het wonen, daaraan een bijdrage kan leveren. Want als wonen bijdraagt aan de kloof, kan het achterliggend mechanisme wellicht ook voor een tegenbeweging worden ingezet.

Lees verder »
operatienl-rust-in-transport

Meer rust in vrachttransport

Beveiligde truckparkings hebben een steeds belangrijkere rol in het wegtransport en toch blijf het aanbod van beveiligde parkeercapaciteit al jarenlang sterk achter bij de toenemende vraag die onder andere ontstaat door de positie van Nederland als transportland.

Lees verder »
haalbaarheidsplan-nieuwe-feyenoord-stadion

Sterker door Sport

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Lees verder »

Luchttransport over water

Jaarlijks varen wereldwijd miljoenen lege zeecontainers over de wereldzeeën. Luchttransport over water, hoe verzinnen we het! Deze zogenaamde empties nemen een behoorlijk aandeel in de milieueffecten van onze internationale handel. En op de kades in Rotterdam worden op dure nieuw gewonnen grond ook nog vele vierkante meters beschikbaar gemaakt voor het stallen van deze stalen verpakkingen. Dat is zelfs al een hele bedrijfstak geworden. OperatieNL heeft zich in de wondere wereld van de containerlogistiek gestort en stuitte op verrassende feiten. Door vooral nog meer vragen te stellen en veel partijen te horen komen we langzamerhand naar een waarheid die met een mooi woord ketenoptimalisatie heet. Lees verder voor meer achtergrond.

Lees verder »
It seems we can't find what you're looking for.