Lopende Operaties

Kuip & Zuid

OperatieNL meldde zich begin 2015 bij de gemeente Rotterdam met de suggestie dat het – na het sneuvelen van het BAM-plan – toch maar eens gedaan moest zijn met mooie stadionontwerpen en aannemers in de hoofdrol. We wilden geen nieuwe ‘artist impressions’ maar een ontwikkelstrategie. En dan niet alleen voor een nieuwe Kuip, maar ook voor Zuid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook Rotterdam al de conclusie had getrokken dat Club en Gemeente de handen ineen moesten slaan. Operatie NL mocht vervolgens de ontwikkelstrategie uitwerken. Mail Herman Nieuwenhuis voor nadere informatie of opmerkingen.

Luchttransport over water

Jaarlijks varen wereldwijd miljoenen lege zeecontainers over de wereldzeeën. Luchttransport over water, hoe verzinnen we het! Deze zogenaamde empties nemen een behoorlijk aandeel in de milieueffecten van onze internationale handel. En op de kades in Rotterdam worden op dure nieuw gewonnen grond ook nog vele vierkante meters beschikbaar gemaakt voor het stallen van deze stalen verpakkingen. Dat is zelfs al een hele bedrijfstak geworden. OperatieNL heeft zich in de wondere wereld van de containerlogistiek gestort en stuitte op verrassende feiten. Door vooral nog meer vragen te stellen en veel partijen te horen komen we langzamerhand naar een waarheid die met een mooi woord ketenoptimalisatie heet. Lees verder voor meer achtergrond.

haalbaarheidsplan-nieuwe-feyenoord-stadion

Sterker door Sport

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord (de Betaald Voetbal Organisatie Feyenoord en Stadion Feijenoord) hebben hun haalbaarheidsstudie voor Feyenoord City gepresenteerd. Binnen een jaar na de oprichting van het projectteam onder leiding van de presidenten-commissaris Cees de Bruin en Gerard Hoetmer ligt er een plan dat de instemming heeft van de besturen en toezichthouders van Feyenoord en het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Fietsparkeren

Dan wil je duurzaam en dan kun je de fiets niet kwijt. Althans, kwijt voor een dagje. Want waar moet je parkeren als je de trein wil halen? Onder de grond? Kan! Amsterdam heeft er zelfs wel 6000 euro per fietsplek voor over. Capital Expenditure… daar houden wij van bij OperatieNL. Maar dan wel zo dat de oplossing net zo duurzaam is als het fietsen zelf. Een mooie puzzel voor deze tijden, waarin ‘sharing’ heel veel lucht kan bieden. Stelen of Delen? Vraag info bij Huib van Winkoop.

Leegstand

Op ons lijstje van uitdagende projecten staat leegstand van winkels in de binnensteden in de top 5. Dat is na de val van V&D verder versterkt. Operatie NL denkt dat leegstand niet het probleem van wethouders en vastgoedeigenaren zou moeten zijn maar een aanlokkelijke uitdaging voor alle ruimtegebruikers in de winkelcentra. Van ruimte naar ruilen? Mail Wout Korving voor vragen of suggesties.

Versterking

Rotterdam, 3 januari 2016
Het team van maatschappelijk projectontwikkelaar Operatie NL wordt uitgebreid met een ervaren vastgoed-man. Voormalig MAB-directeur Jos Melchers is de eerste ‘echte’ ontwikkelaar binnen OperatieNL, dat in 2014 werd opgericht door professionals van buiten de vastgoedwereld.

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten vanuit een multidisciplinaire benadering. In dit ‘nieuwe ontwikkelen’ is het realiseren van de capex slechts één van de instrumenten, maar wel een belangrijke. Voor de gemeente Rotterdam en Feyenoord schreef OperatieNL de ontwikkelstrategie voor de realisatie van een nieuw stadion. Crux van deze strategie is de koppeling van de stadionontwikkeling aan een gebiedontwikkeling. Van daaruit wordt ‘regisserend ontwikkeld’. Dat wil zeggen dat vanuit de ontwikkelverantwoordelijkheid de publieke en private belangen tijdens het proces steeds met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

In de verdere uitwerking van de visie op hedendaags ontwikkelen gaat Melchers zijn enorme ervaring met grootstedelijke projecten inbrengen en daarmee tegenwicht bieden aan de onconventionele benadering van de rest van het team. Naast zijn partnerschap in OperatieNL is hij ook actief voor MRP Development.

Vincent van den Adel is een jonge logistiek specialist, die internationaal actief is in de ontwikkeling van containerterminals. Zo was hij betrokken bij de bouw van Rotterdam World Gateway op Maasvlakte 2. Binnen OperatieNL gaat Vincent zijn ideeën voor duurzamer containervervoer in de praktijk brengen.

Projecten waar niemand om vraagt en iedereen op wacht

Operatie NL wil maatschappelijke uitdagingen aangaan met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Door problematieken met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe en winstgevende perspectieven voor meer belanghebbenden. En als projecten goed worden ingericht en bestuurd kunnen publiek-private samenwerkingen beter renderen.

In het opzetten van capital expenditure projecten wordt meestal direct de verwachte winst verdeeld. Maar het leggen van echte verbindingen tussen stakeholders komt op de tweede plaats. Terwijl we nu juist daar de maatschappelijke meerwaarde kunnen vinden. Operatie NL zoekt naar de bovenliggende business cases die van oplossingen proposities maken.

Kennisdomeinen

Voorbereiding

  • Ontwikkelen
  • Consortium bouwen
  • Ontwerpen
  • Financieren

Realisatie

  • Project management
  • Stakeholder management
  • Contracting
  • Engineering en Constructing

Werkterreinen

Economische en sociale structuurversterking

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling

Infrastructuur en openbare voorzieningen

Energie en Informatie Technologie

Operatie NL vindt heel veel problematieken, ontwikkelingen en trends interessant. We proberen ons te beperken tot projecten met een belangrijke capex-component. Daar ligt de kracht en ook de grootste uitdaging. Dus gebiedsontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, openbare voorzieningen.

We zijn nu volop problematieken aan het identificeren. Dat gaat van fietsparkeren tot CO2-opslag en van krimp in de buitengebieden tot social banking. Heeft u een suggestie? Neem dan contact met ons op!

Frank Keizer is de initiatiefnemer van Operatie NL. Zijn ervaring als ontwikkelaar en uitvoerder van grote projecten leerde hem dat maatschappelijker beter is. En dat de uitvoerders van een project niet ook de bestuurders moeten zijn. Met zijn Keizer Endeavours stelt Frank zijn kennis aan een brede kring van opdrachtgevers beschikbaar. +++ Wout Korving is als oprichter en partner in Rebel de sparringpartner van bestuurders, investeerders en aannemers. In projectfinanciering en dealmaking zoekt hij de grenzen van innovatieve projectontwikkeling. Met Operatie NL kiest hij nog nadrukkelijker voor het initiatief. +++ Huib van Winkoop en Herman Nieuwenhuis zijn toonaangevend in public affairs, stakeholder management en communicatie. Hun bureau TOPIQ leert opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren dat belangenbehartiging en positionering altijd meerdere partijen moet dienen. +++ Edgar Hennis, corporate advocaat, en voormalig maatschapsvoorzitter verbindt bij joint ventures, overnames en andere samenwerkingen de juridische vraagstukken aan de strategische en organisatorische. Edgar laat dagelijks zien dat juristen problemen ook kleiner kunnen maken.

Track record

Operatie NL is opgezet als een coöperatie. Een bijzondere rechtspersoon om onafhankelijke geesten samen te brengen in een propositie voor Nederland. Operatie NL bundelt de track records, maar vooral ook de visies van de leden van de coöperatie tot een effectieve unit. Een unit die verder wil gaan dan advies en projectmanagement. Operatie NL identificeert problematieken, definieert projecten en realiseert ze vervolgens. Zie hier onze werkwijze.

Werkwijze

 • Publiek-private uitdagingen identificeren en omzetten in projecten
 • Problematieken verbinden en koppelen aan trends
 • Conceptualiseren vanuit belangenallianties tussen stakeholders
 • Probleemeigenaars aandeelhouders maken, consortiumvorming
 • Participatie door Operatie NL bepalen
 • Het project ontwikkelen, ontwerpen en financieren
 • Het project realiseren: projectmanagement, stakeholder management, contracting, engineering & construct

Contact

Vestigingsadres:

Julianalaan 46, 2132 DT Hoofddorp

Telefoon:

06 116 650 06

Bezoekadressen:

Maassluistraat 2, 1062 GD, Amsterdam
Wijnhaven 23, 3011 WH Rotterdam

E-mailadres:

info@operatienl.nl

Rechtspersoon
Operatie NL is een handelsnaam van
Coöperatie CAPEXCOOP U.A.
(ingeschreven in handelsregister onder nummer 61884987)

Rekeningnummer NL 13 RABO 0300728824 (BIC RABONL2U)

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Stuur ons uw bericht

© Copyright - OperatieNL